X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Feedback

In onze communicatie laten we zien wat we willen en wie zijn, maar ook hoe we in relatie tot anderen staan. Communicatie is dus meer dan alleen informatie uitwisselen, het is het aangaan van een relatie.

Door feedback (letterlijk: procesmatige terugkoppeling van informatie) krijgen we inzicht in hoe onze communicatie (maar ook ons gedrag) over komt op anderen. Zo ontstaat een leerproces dat helpt bij het realiseren van onze doelen.

Feedback is commentaar dat we geven of ontvangen op iemands gedrag of houding. Feedback leert je hoe je gedrag of houding overkomt en welke gevolgen dat gedrag voor de ander heeft. Feedback kan zowel positief als negatief  zijn.

Het verschil met een compliment of kritiek is dat feedback uitsluitend gaat over gedrag wat ‘veranderbaar’ is. Een compliment of kritiek ook over andere zaken kan gaan.

Doelen van feedback
  • Positief gedrag erkennen en stimuleren;
  • Negatief gedrag corrigeren;
  • Relaties tussen personen verduidelijken;
  • Begrip voor elkaar en voor het eigen gedrag vergroten.
Tips voor het geven en ontvangen van feedback.