X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Communicatie en gesprekstechnieken

Communiceren doen we continue,  zowel bewust als onbewust. Communicatie kan omschreven worden als een gebeurtenis waarbij een zender en een ontvanger elkaar informatie geven door middel van boodschappen. In de communicatie tussen mensen kan gemakkelijk storing optreden. Dat kan effect hebben op de samenwerking maar ook op de resultaten. 

De basis voor geslaagde communicatie ligt in de interactie waarmee zender en ontvanger elkaar proberen te begrijpen. Feedback in de vorm van een reactie waaruit de zender kan opmaken of zijn boodschap goed is overgekomen, is daarbij essentieel. Het referentiekader van zowel de zender als de ontvanger is relevant. Dit referentiekader is bepalend is voor de manier waarop de zender en ontvanger elkaar en de boodschap waarnemen en interpreteren. Dit wordt het coderen en decoderen van de boodschap genoemd.

Tenslotte kan er sprake zijn van externe ruis, waardoor een boodschap niet goed overkomt. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast.
 

Communicatie selecteert informatie

Mensen nemen alleen informatie op die ‘van pas’ komt: die informatie die er toe bijdraagt dat we ons (wereld)beeld, de zuiverheid van ons geweten en ons gevoel van eigenwaarde in stand kunnen houden.
Bijvoorbeeld: als je gelooft dat iemand niet te vertrouwen is dan gedraag je je anders dan wanneer je zou geloven dat hij wel te vertrouwen is. 
 

Verbale communicatie, non-verbale communicatie  en lichaamstaal

Als je er bewust op let, dan zie je dat vrijwel iedereen zijn hele lichaam gebruikt tijdens een gesprek en dat jij ook betekenis geeft aan deze lichaamstaal. Je geeft er een interpretatie aan. Als de lichaamstaal klopt met wat er gezegd wordt, heeft dit een versterkende werking op elkaar.
 
Maar soms ben je met iemand aan het praten en zie je een verschil tussen wat je iemand hoort zeggen en wat je ziet aan zijn lichaamstaal. Het is dan niet congruent aan elkaar. De kans is groot dat je reageert op zijn lichaamstaal. Waarom? Omdat mensen instinctief weten dat lichaamstaal vaak dichter bij de waarheid staat. Met name gevoelens en emoties kun je in woorden wel in bedwang houden of ontkennen, maar je kunt ze lichamelijk moeilijk onder controle krijgen.
 
Non-verbale communicatie is kortweg de communicatie waar geen taal bij wordt gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het uniform van de politie. Of het teken van het rode kruis bij een popconcert. Of de stilte in een gesprek. Voorbeelden van lichaamstaal zijn lichamelijke verzorging, gebaren, motoriek, mimiek, nabijheid. Onderzoek toont aan dat 70% van onze communicatie via non-verbale en lichaamscommunicatie gaat. 
 
Alle gedrag is communicatie, je kunt niet niet-communiceren.
 

Inhouds- en betrekkingsniveau

Je kunt je boodschap op inhoudsniveau en betrekkingsniveau zenden. Op inhoudsniveau gaat het om de concrete inhoudelijke informatie. Op betrekkingsniveau gaat het erom hoe je de boodschap (kunt) opvat(ten). Iemand zegt bijvoorbeeld “Goh, je was wel laat vanochtend!”
 
Op inhoudsniveau gaat het om het tijdstip van binnenkomen. Op betrekkingsniveau kan deze boodschap verschillende betekenissen hebben. In de communicatie met anderen kunnen we boodschappen op inhoudsniveau en op betrekkingsniveau zenden. Bij de communicatie op inhoudsniveau gaat het om het overdragen van concrete inhoudelijke informatie. Op betrekkingsniveau gaat het om hoe een boodschap moet worden opgevat en hoe de verhoudingen zijn tussen de betrokkenen in een relatie. Vaak wordt tegelijkertijd een boodschap op inhoudsniveau en op betrekkingsniveau gegeven. 
 

Basis communicatie vaardigheden en technieken

Er zijn een aantal basis communicatie vaardigheden en modellen of technieken: