X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans, afgekort WAB, in werking. Deze wet brengt belangrijke wijzigingen aan in het ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenbepaling, de regels voor het werken met oproepkrachten en payrollmedewerkers en het stelsel van de WW-premie.

Een eerste korte kennismaking met de genoemde wijzigingen:
De ketenbepaling verandert. Een medewerker krijgt na drie jaar (in plaats van twee jaar) een tijdelijk arbeidsovereenkomst recht op een vast arbeidsovereenkomst. Een belangrijke andere wijziging is dat de werkgever een medewerker met een nulurenarbeidsovereenkomst of min-maxarbeidsovereenkomst jaarlijks een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang. Ook heeft een medewerker vanaf het moment dat hij start met werken voor de werkgever recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig vertrek. In het ontslagrecht wordt ook opgenomen dat een werkgever een ontbindingsverzoek voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, op grond van meerdere ontslaggronden kan indienen bij de kantonrechter. Verder staan er nieuwe regels op stapel voor payrollmedewerkers. Ongewijzigd blijven de regels voor de transitievergoeding voor AOW-gerechtigden. Dit betekent dat een werkgever (ook) straks geen transitievergoeding verschuldigd is aan AOW-gerechtigden.
Tot slot is de vervanging van de sectorpremie WW voor een premie die afhangt van de aard van het arbeidsovereenkomst een belangrijke wijziging waar je als werkgever zeker aandacht voor moet hebben.

Weten wat je nu al kunt doen om je op de WAB voor te bereiden? Dat lees je hier.

 (Bron: rendement.nl)