X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wet- en regelgeving

Voor personeelszaken zijn een aantal regelingen wettelijk bepaald. 
Hieronder een verwijzing naar de diverse wetten en regels: 
 
  • Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Deze wet beoogde om ontslag makkelijker te maken voor werkgevers. Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Deze wet moet een aantal haken en ogen die aan de WWZ zaten herstellen.
  • Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Het is een kaderwet; er staan geen concrete regels in. Die zijn uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. In het Arbobesluit staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. De Arboregeling is een verdere uitwerking van het Arbobesluit waarin concrete voorschriften staan. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer. 
  • De Arbeidstijdenwet beschermt werknemers tegen het maken van te lange werktijden en regelt het werken op zondag en bij nachtdiensten. Voor meer informatie over werk- en rusttijden, klik hier.
  • De Tabakswet regelt het recht op een rookvrije werkplek.