X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Volksverzekeringen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht verzekerd voor de Volksverzekeringen. Samen met de werknemersverzekeringen vormen zij de sociale verzekeringen van Nederland.
 
Er zijn vier volksverzekeringen: 
  1. Algemene Kinderbijslagwet (AKW); 
  2. Algemene nabestaandenwet (Anw)
  3. Algemene Ouderdomswet (AOW)
  4. Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De werkgever houdt de premie volksverzekering in op het loon van de werknemer. Voor de Kinderbijslagwet wordt geen premie betaald. De Belastingdienst int de premies van de volksverzekeringen bij de werkgever. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitkering.