X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Verzekeringen

Ondernemen en het hebben van personeel brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld een werknemer die langdurig ziek wordt of aansprakelijkheid door fouten. Er zijn veel verschillende verzekeringen om personeelsrisico's af te dekken. Maar ook risico's die niet het personeel maar de ondernemer betreffen, kunnen zinvol zijn om te verzekeren, zoals uitval door ziekte van de ondernemer. 
 
Onder andere afhankelijk van het soort bedrijf, het personeelsbestand en de risico’s die er zijn, kan het zinvol zijn om een aantal bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Bedrijfsverzekeringen zijn bedoeld om de risico's voor het bedrijf te dekken. Er zijn verplichte bedrijfsverzekeringen, maar voor sommige bedrijfsrisico’s heeft een bedrijf geen verzekeringsplicht.
 
Een verzekeringsmaatschappij, een assurantietussenpersoon of de brancheorganisatie kunnen hierbij helpen. De werkgeversvereniging Uneto-Vno biedt verzekeringen voor installatiebedrijven, voor meer informatie klik hier.
 
Er zijn driesoorten verzekeringen:
  1. Bedrijfsverzekeringen
  2. Werknemers verzekeringen 
  3. Volksverzekeringen