X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Verlof

Werknemers hebben recht op een groot aantal soorten verlof. Daarbij is werkgever in sommige gevallen verplicht het loon van de werknemer door te betalen. 
 
Het recht van werknemers op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. In andere gevallen gaat het om verlof dat is geregeld in de CAO. Dit heet ook wel bijzonder verlof. 
Een werkgever is verplicht een deugdelijke verlofregistratie bij te houden. 
 

Verlofregelingen

  1. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
  2. Kraamverlof (vaders) 
  3. Ouderschapsverlof
  4. Kort durend zorgverlof 
  5. Langdurend zorgverlof 
  6. Calamiteitenverlof 

Kort verlof

Kort verlof of Bijzonder verlof is geregeld in de CAO (artikel 61). Het gaat om zaken waarover niets staat in de wet, zoals bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk, verhuizing of begrafenis. Doktersbezoek is evenmin wettelijk geregeld en veel cao’s bepalen dan ook dat dit zo veel mogelijk in de eigen tijd moet plaatsvinden. Als dit niet mogelijk is, hoeven werknemers vaak geen verlofuren in te leveren.

Wet arbeid en zorg

Het opnemen van diverse vormen van verlof wordt eenvoudiger. Hiervoor worden de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) aangepast. Deze wetten maken het voor werknemers makkelijker om werk en privé met elkaar te combineren, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschap. Steeds meer mensen hebben zorgtaken, die niet altijd goed afgestemd zijn op het werk. Hierdoor zeggen relatief veel werknemers hun baan op, waardoor ze niet meer economisch zelfstandig zijn. Ook overbelasting komt vaak voor met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De nieuwe verlofregelingen, die (zoals het er nu naar uitziet) vanaf 2016 van kracht zijn, moeten de combinatie zorg/arbeid gemakkelijker maken. Een werkgever is verplicht om hier aan mee te werken. Afhankelijk van het soort verlof moet de werkgever het loon doorbetalen.
 

Wijzigingen Wet arbeid en zorg

Aanvullend bevallingsverlof

Er wordt aanvullend bevallingsverlof, ook wel couveuseverlof genoemd, geregeld. Dit is gericht op de periode dat de baby te vroeg geboren wordt of wanneer een pasgeborene lang in het ziekenhuis ligt. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken is vaak onvoldoende om volledig herstel van de moeder te garanderen. De moeder krijgt de gelegenheid haar kind altijd 10 weken thuis te verzorgen.
 
Baby’s van wie de moeder overlijdt bij de geboorte zijn verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste levensperiode. Het bevallingsverlof van de moeder gaat dan namelijk over naar de partner.
 
Verder krijgen partners kort na de geboorte het recht drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof op te nemen. Hiermee hebben ze meer mogelijkheden om tijd door te brengen met de baby. Dit verlof komt bovenop het kraamverlof van twee dagen.
 

Kort- en langdurend zorgverlof

De personenkring voor het kort- en langdurend verlof wordt verruimd. Beide vormen van zorgverlof kunnen worden opgenomen als iemand zorgt voor een huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders met wie hij of zij een sociale relatie heeft. Nu is het alleen mogelijk zorgverlof op te nemen voor zieke partners, kinderen of ouders.
 

Pleegzorg- en adoptieverlof

Werknemers hebben recht op vier weken verlof wanneer ze een kind adopteren of pleegouder worden. De periode dat het verlof kan worden opgenomen gaat van 18 naar 26 weken en nieuw is dat verspreide opname mogelijk is.
 

Ouderschapsverlof

Het opnemen van ouderschapsverlof is nu alleen mogelijk wanneer iemand minimaal een jaar in dienst is. Dit verandert. Zo mag direct na indiensttreding ouderschapsverlof worden aangevraagd voor kinderen tot 8 jaar. Tevens mogen werknemers in overleg met de werkgever bepalen hoe het verlof wordt opgenomen en verdeeld.
 

Aanpassing arbeidsduur

Nieuw is ook dat werknemers elk jaar kunnen vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Tot nog toe kon dat maar één keer per twee jaar.
 
Uneto-Vni
Heeft u vragen over de toepassing van verlof regelingen? Uneto-Vni kan haar leden hierbij adviseren. Mocht u informatie wensen, dan kunt u bellen met 079 - 3250777.