X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Participatiewet en 100.000 banen afspraak

De Participatiewet, die is ingevoerd per 1 januari 2015, heeft betrekking op mensen met een arbeidsbeperking die graag willen en kunnen werken, maar een steuntje in de rug nodig hebben om werk te vinden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.
 
De 100.000 banenafspraak is onderdeel van deze Participatiewet. Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Verschillende groepen werkzoekenden vallen onder de 100.000 banenafspraak: 
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijke minimumloon kunnen verdienen; 
  • mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); 
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een baan op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) of het Besluit in- en doorstroombaan (ID-baan)
De sociale partners en de gemeenten hebben afgesproken dat Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen bij het plaatsen op een baan. 
Voor meer informatie over de regelingen in het kader van het 100.000 banenplan, klik hier.
Veelgestelde vragen over de 100.000 banenafspraak.

VOORDELEN EN ONDERSTEUNING 

De 100.000 banenafspraak biedt kansen voor de technische installatiebranche. Samen met werkgevers wil OTIB de arbeidsmarkt van de branche graag dynamischer en toekomstbestendig maken. Werkgevers kunnen bij het zoeken, vinden en begeleiden van nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking rekenen op steun van OTIB. Kijk hier welke kansen en voordelen deze afspraak kunnen bieden.