X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Levensfasebewust beleid

Levensfasebewust Personeelsbeleid wordt ook wel ' Personeelsbeleid voor duurzame inzetbaarheid' of 'interne inzetbaarheid' genoemd. Het is Personeelsbeleid gericht om medewerkers hun hele werkende leven vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Ongeacht leeftijd of levensfase; van de start tot het einde van een loopbaan. De verschillende levensfasen van mensen kenmerken zich door specifieke wensen, behoeften en vaardigheden. 
 

Levensfasebewust Personeelsbeleid:

  • legt de nadruk op onderwerpen die passen bij de actuele levensfase van de medewerker. Voor jongeren zijn opleiding en toekomstperspectief erg belangrijk, bij dertigers zal daar de werk-privébalans bijkomen en bij ouderen zal de fysieke conditie extra aandacht krijgen. 
  • richt zich op het voorkomen van problemen en bieden van kansen bij alle leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld rondom kennisachterstand, eenzijdige belasting of verminderende motivatie. Per medewerker wordt gekeken wat deze nodig heeft om goed te functioneren. Dat kan in periodieke gesprekken en in persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Doelen van Levensfasebewust Personeelsbeleid:

  • creëren van condities op basis waarvan de medewerker de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van zijn/haar eigen loopbaan waarmaakt;
  • creëren van condities die de inzetbaarheid van de medewerkers voortdurend in stand houden en vergroten, waarmee de flexibiliteit van het bedrijf wordt bevorderd;
  • bieden van een goed toekomstperspectief aan jongeren;
  • verminderen van verzuim;
  • mogelijk maken dat ouderen langer doorwerken;
  • borgen van kennis en ervaring van oudere medewerkers.
Er zijn verschillende maatregelen te nemen om deze doelen te bereiken. Klik hier voor voorbeelden van maatregelen voor een levensfasebewust personeelsbeleid.
 
OTIB biedt een aantal workshops die gevolgd kunnen worden door werknemers, voor het vergroten van kennis en bewustwording van de eigen levensfase. Dat zijn Topstarters (<25 jaar), OTIB Sterk in je werk (25-50 jaar) en OTIB 50+ workshop (>50 jaar).