X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Thema's

Personeelsbeleid zijn alle activiteiten en maatregelen van de organisatie om gedrag, kennis en ambities van mensen in en om de organisatie én de doelen van de organisatie op elkaar af te stemmen. 
Deze omschrijving bestaat uit drie delen:
  1. Het betreft zowel de medewerker als de organisatie
  2. Een koppeling tussen gedrag, kennis, ambities en organisatiedoelstellingen
  3. Het betrekken van mensen in en om de organisatie bij het bereiken van de organisatiedoelstellingen

Personeelsbeleid:

  • Is gericht op het realiseren van optimale inzet en ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers; 
  • Biedt kansen om de kwaliteit van het bedrijf te verhogen;
  • Geeft richting aan het gedrag van medewerkers, zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen;
  • Zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd blijven. Gemotiveerd personeel presteert beter. 
  • Is gericht op beperken van ziekteverzuim en verloop. 
Voor het opstellen van een Personeelsbeleid zijn een aantal richtlijnen geformuleerd.  Lees daarover meer in richtlijnen voor Personeelsbeleid.
 
Specifiek voor de installatiebranche heeft Uneto Vni het Handboek Personeelsmanagement ontwikkeld. Dit boek helpt u bij het voeren van een goed personeelsbeleid. Voor meer informatie, klik hier