X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s die kunnen leiden tot gezondheidsklachten met een psychosociale oorzaak en arbeidsuitval. Te hoge werkdruk, agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie zijn factoren die stress veroorzaken.

Een derde van het werk-gerelateerde ziekteverzuim heeft te maken met PSA. Daarnaast was in 2011 in bijna 50% van alle lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen een psychische stoornis de oorzaak, tegen ruim 30% in 2001. Er is kans op gezondheidsschade bij 3% van alle werknemers. Momenteel zijn er ruim 184.000 werknemers met feitelijke gezondheidsschade door PSA. PSA staat de komende jaren nadrukkelijk op de agenda van het ministerie van SZW.

Werkdruk en werkstress kunnen niet eenzijdig aan de werkgever worden toegeschreven. Het kan veel oorzaken hebben, zoals een tekort schietende opleiding, onvoldoende vakbekwaamheid, privé-oorzaken. Belangrijk is dat er over de ervaren werkdruk kan worden gesproken en de werknemer aan zijn werkgever die informatie verstrekt, die voor het kunnen functioneren van de werknemer essentieel is.

In de handreiking samengesteld door de Werkgroep Arbo & Vitaliteit van de Stichting van de Arbeid staan tal van documenten over pesten, intimidatie, ongewenst gedrag en/of discriminatie.