X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Inleiding

Hoe veilig voelen medewerkers zich op hun werk? Sociale veiligheid is de bescherming die wordt ervaren tegen gevaar dat dreigt of wordt veroorzaakt door menselijk handelen op de werkvloer. Het is een belangrijk aspect in ieder organisatiebeleid dat gericht is op het aanpakken en voorkomen van incidenten op de werkvloer. Boosheid, discriminatie, pesten, intimidatie, agressie en geweld op het werk zorgen voor sociale onveiligheid.

Als een bedreigende werksituatie (te) lang blijft voortduren of als een incident heftig is geweest, worden stressreacties chronisch of kunnen ze leiden tot een posttraumatische stressstoornis. Door het opnemen van maatregelen en het benoemen van omgangsvormen kan de organisatie werken aan een sociaal veilige werkomgeving.