X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Identiteitsbewijzen op de werkplek

Alle werknemers moeten zich op het werk altijd kunnen identificeren. Dit geldt zowel voor eigen (vaste) medewerkers, als ook voor inleners, stagiairs, uitzendkrachten of vrijwilligers. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van een origineel identiteitsbewijs, een kopie is niet voldoende. Ook mag gebruik gemaakt worden van het Nederlandse of Europese rijbewijs.
 
De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst kunnen op het werk werkplekcontroles houden. Als de identiteit van de aanwezige op dat moment niet is vast te stellen, heeft dit consequenties.
 

Kopie identiteitsbewijs in personeelsdossier

Van alle medewerkers dient er een kopie van het identiteitsbewijs in het personeelsdossier bewaard te worden. Het ID bewijs (hierbij is een rijbewijs niet geldig) mag op het moment van indiensttreding niet verlopen zijn. Als tijdens het dienstverband het identiteitsbewijs verloopt, is dit geen probleem. Dit geldt ook voor inleners, stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten en allen die voor het bedrijf aan het werk zijn. De werknemer is verplicht om het gevraagde, originele en geldige identiteitsbewijs aan de werkgever te laten zien bij indiensttreding. De werknemer mag niet volstaan met het inleveren van een kopie. De werkgever is verplicht om de geldigheid van het identiteitsbewijs te checken bij indiensttreding.
 

ID12

ID12 is een identiteitspas met persoonsgegevens van een werknemer. De kaart vermeldt onder andere de identiteit, de opleidingen, de veiligheidscertificaten en de arbeidsrelatie. Per 1 januari 2014 is de identiteitspas ingevoerd in de champignonsector. Dit om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Het gaat om een pilot. Na evaluatie van de pilot neemt het kabinet een beslissing over invoering van de identiteitspas in andere sectoren.
 

Meer informatie over identiteitsbewijzen, klik hier voor de site van de overheid.