X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Personeels- en salarisadministratie

Als het bedrijf personeel in dienst heeft, dan moet de personeelsadministratie op orde zijn. Deze administratie bevat gegevens van medewerkers en de afspraken die het bedrijf met individuele medewerkers heeft gemaakt. Dat zijn persoonlijke gegevens, gegevens over de arbeidsrelatie, loopbaanontwikkeling, functioneren en ARBO. De wet stelt eisen aan de personeelsadministratie.  

Een personeels- en salarisadministratie bestaat uit drie onderdelen:
  1. Personeelsdossier per medewerker: in een personeelsdossier bundelt het bedrijf de belangrijke gegevens over een individuele medewerker, gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Een werkgever is verplicht om van iedere medewerker een individueel personeelsdosier aan te houden.
    Het personeelsdossier is nodig om afspraken vast te leggen en het functioneren bij te houden. Het is aan te raden om bij in dienst treden direct een personeelsdossier aan te leggen waar alle gegevens bewaard worden. 
  2. Salarisdossier per medewerker: in de salarisadministratie zijn gegevens opgenomen die te maken hebben met loon, toeslagen, subsidies, uitkeringen e.d. Hier wordt ook alle informatie en correspondentie ten behoeve van de Belastingdienst bewaard. 
  3. Aanvullende personeelsadministratie: hierin worden naast een personeelsdossier de volgende gegevens bewaard: een kopie van de stamkaarten, ziek- en hersteld meldingen, vakantieregistratie per medewerker

Stamkaart

Van iedere medewerker wordt een stamkaart gemaakt. Hierop staan in het kort de meest relevante gegevens: functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding. Met behulp van een stamkaart wordt een personeelsdossier overzichtelijk.