X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Personeel & Organisatie

Iedere werkgever met personeel heeft de verantwoordelijkheid om goed voor zijn medewerkers te zorgen. De directie kan deze verantwoordelijkheid delegeren aan de leidinggevenden. Een P&O medewerker of afdeling kan hierbij ondersteunend, faciliterend en initiërend zijn. Voor bedrijven waar geen P&O medewerker of afdeling is, kan deze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd door het management. 

Kerntaken Personeel & Organisatie 

Er zijn negen kerntaken te onderscheiden van Personeel & Organisatie: 
  1. Personeelsinformatie: het beheren van een personeelsadministratie en salarisadministratie. En ook het verstrekken van informatie aan medewerkers behoort tot deze kerntaak van P&O: het opstellen van arbeidscontracten, het geven van informatie over salaris, regelingen et cetera.
  2. Realiseren van instroom.
  3. Faciliteren van veilig en gezond werken.
  4. Ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers bij functioneren en evalueren.
  5. Ontwikkelen van opleidingsbeleid en organiseren van opleiden en ontwikkelen binnen het bedrijf.
  6. Faciliteren van uitstroom.
  7. Ontwikkelen van nieuwe personeelsinstrumenten. 
  8. Projectmanagement van beleidsprojecten.
  9. Begeleiden van organisatieveranderingen.