X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Een organogram van een installatiebedrijf

De installatiebranche is een zeer divers ingerichte branche. De branche kent bedrijven met een personeelsbestand van enkele medewerkers tot vele honderden of duizenden medewerkers. Bedrijven binnen het vakgebied van elektro, werktuigbouw, koude, infra of aanverwante vakken, soms gespecialiseerd, soms op meerdere vakgebieden actief.

OTIB heeft onderzoek laten doen naar de gemiddelde inrichting van installatiebedrijven. Hoe zijn de bedrijven georganiseerd als ze meer of minder medewerkers hebben, als ze heel klein zijn (0-10) of juist groot (>250). In bijgaand onderzoek is een overzicht gegeven van gemiddelde organigrammen van installatietechnische bedrijven. Tevens een overzicht van de meest gebruikte functietitels binnen de branche. 

Een bedrijf krijgt te maken met externe en interne uitdagingen. Zakelijk succes van een bedrijf vereist het maken van de juiste keuzes en de organisatie daarop inrichten en aanpassen. De structuur van de organisatie wordt mede bepaald door de strategie. De structuur moet dus zodanig worden opgezet dat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden. Naarmate bedrijven groter worden, neemt het aantal specialistische functies toe, worden bedrijven complexer en vereisen ze meer aansturing. De omgeving van de onderneming heeft invloed op de structuur, maar ook de omvang, cultuur, ouderdom, soort werkzaamheden, type klant en het marktgebied spelen een rol.