X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) behartigt de belangen van het personeel in een bedrijf met 10 tot 50 werknemers. Dat is verplicht als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Anders volstaat een personeelsvergadering (PV).
 

Kerntaken PVT

De kerntaak van de PVT is het vertegenwoordigen van de medewerkers in het overleg met de directie. De PVT overlegt over uiteenlopende onderwerpen, van functioneringsgesprekken tot een nieuwe organisatiestructuur. Om haar werk goed te kunnen doen heeft de PVT een aantal wettelijke bevoegdheden.

De bevoegdheden van de PVT zijn onder te verdelen in:
  • het instemmingsrecht
  • adviesrecht
  • recht op informatie

Leden PVT

De PVT bestaat uit tenminste drie werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie.
 
Lees hier meer info over de Personeelsvertegenwoordiging