X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Personeelsvergadering

De personeelsvergadering is een bijeenkomst van de werkgever met alle werknemers die in werktijd plaatsvindt. In deze vergadering overleggen werkgever en werknemers over onderwerpen die de onderneming betreffen en worden de werknemers geïnformeerd. Ook vraagt de werkgever advies over beslissingen die belangrijke gevolgen voor de werknemers kunnen hebben. Alle aanwezigen kunnen hun standpunten naar voren brengen en mogen voorstellen doen.

In een onderneming met tien tot vijftig werknemers die geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, zijn personeelsvergaderingen verplicht. Minstens twee keer per jaar moet de werkgever met zijn werknemers bijeenkomen, en daarnaast telkens wanneer ten minste een kwart van zijn werknemers daar gemotiveerd om vraagt.
 
Bevoegdheden Personeelsvergadering:
  • bespreken van algemeen beleid
  • bespreken van sociaal beleid 
  • adviesrecht
Als de werkgever verplicht is zijn jaarrekening en jaarverslag te publiceren, worden ook die in de personeelsvergadering besproken. De werknemers krijgen dan een exemplaar. 
 
Lees hier meer info over de Personeelsvergadering.