X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Medezeggenschap

Inspraak van medewerkers is van grote waarde voor werkgever en werknemer. Het geeft de medewerkers een stem binnen de onderneming en beter inzicht in de bedrijfsprocessen. Het creëert meer wederzijds begrip en draagvlak voor beslissingen. Dat leidt tot een beter product, een betere dienstverlening aan klanten en dus tot betere bedrijfsresultaten. Bedrijven hebben ondernemende medewerkers nodig om een goede concurrentiepositie te krijgen en te behouden. 

Het gaat bij inspraak niet alleen om meer weten (geïnformeerd worden) maar ook om meedenken (advies geven) en in sommige gevallen om meebeslissen. Inspraak kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een gestructureerd werkoverleg, maar ook medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging.
 
Een ondernemingsraad is verplicht wanneer een bedrijf 50 of meer werknemers in dienst heeft. Zijn er minder werknemers in het bedrijf werkzaam, dan kan ook gekozen worden voor een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Personeelsvergadering (PV).