X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Positie CAO - Arbeidsrecht - arbeidsvoorwaarden

De CAO is een minimumregeling. Een afspraak tussen een werkgever en een werknemer mag nooit in strijd zijn met de CAO. Ook mag de CAO niet in strijd zijn met de wettelijke regelingen van het Arbeidsrecht. Wel zijn er wettelijke bepalingen over arbeidsrecht die toestaan dat er per CAO (of met instemming van de OR) van wordt afgeweken. 

In de CAO staan alleen de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle medewerkers of groepen medewerkers. De afspraken die voor een afzonderlijke medewerker gelden, zoals de hoogte van het beginsalaris, worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. 

In de CAO kunnen afspraken zijn gemaakt die een verbetering zijn van de wettelijke regelingen, bijvoorbeeld het toekennen van meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum aantal. In een individuele arbeidsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt die afwijken van de CAO, als dit een verbetering of een aanvulling is voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerker.

Klik hier voor de CAO Metaal en Techniek.

Voor Techniek Nederland leden is een handige uitgave beschikbaar met antwoorden op veelgestelde vragen over de CAO. Klik hier voor meer informatie over 'De CAO en meer'.