X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Minimumloon

De hoogte van het minimumloon hangt, tot een leeftijd van 23 jaar, af van de leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon twee keer per jaar aan op de ontwikkeling van de gemiddelde CAO-lonen in Nederland. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. 

Hoogte nettominimumloon

De werkgever houdt belasting en premies in op het brutoloon. Hoeveel de werknemer netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op het loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Het minimumloon bestaat uit het basisloon en een aantal toeslagen. Bijvoorbeeld een toeslag voor ploegendiensten of onregelmatige werktijden. Er zijn ook inkomsten die niet meetellen voor de berekening van het minimumloon. Zoals geld dat verdiend wordt met overwerk. Op de loonstrook staat het wettelijk minimumloon dat voor werknemer geldt.

Voor de technische installatiebranche staan de minimum lonen in de CAO, art 33.