X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Cao en arbeidsvoorwaarden

Een Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin de rechten en plichten van de medewerkers en de werkgever zijn vastgelegd. Deze wordt afgesloten voor de gehele branche door een werkgeversvertegenwoordiging en een werknemersvertegenwoordiging. 
 
Voor het Installatiebedrijf is de CAO Metaal & Techniek - Technisch installatiebedrijf van toepassing, afgesloten door werkgeversverenigingen Uneto-Vni en NVKL en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie. Er zijn afspraken in opgenomen over bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. In april 2017 is een principe akkoord gesloten over een nieuwe CAO Metaal en Techniek, met een looptijd van 1 mei 2017 t/m 31 mei 2019. 
 
In de CAO staan onder meer afspraken over:
  • Salarissen en toeslagen; artikel 31-41 
  • Overuren; artikel 42-45
  • Arbeidstijden; artikel 17-21
  • Vakantie en vakantiebijslag; artikel 49-60
  • Begin en einde dienstverband; artikel 10-16
  • Reis- en verblijfkosten; artikel 46-48
  • Onderwijs en scholing; artikel 71-73
  • Arbeidsongeschiktheid artikel 65-68a